Klachtenprocedure

Bent u cliënt en heeft u een klacht over het handelen, nalaten of de bejegening rondom uw bewindvoering en/of het mentorschap?
Dien de klacht als eerste in bij mentor Jannet of bewindvoerder Leander. Dat mag per brief, mail, telefonisch of tijdens een persoonlijk gesprek. Kijk op de contactpagina voor de juiste contactgegevens.

Bent u toch ontevreden over de uitkomst?
Dan mag de klacht schriftelijk worden ingediend bij Horus. Bekijk hier de klachtenregeling van Horus.